30 czerwca, 2022

Rekrutacja szkół do Programu Wsparcia

Rozpoczynamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego do złożenia formularza zgłoszeniowego szkoły. Rekrutacja szkół […]
7 maja, 2022

Model wsparcia

Zakończyliśmy prace nad Modelem wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. Rozpoczynamy działania związane z pilotażowym wdrożeniem opracowanego Modelu. Przyjęte założenia oddziaływania wsparcia obejmą: bezpośrednią pracę z młodzieżą, oddziaływania […]
14 kwietnia, 2022

Korzyści z udziału w Programie Wsparcia

Dla Uczestników projektu zostało przygotowane wysokiej jakości wsparcie merytoryczne w postaci bezpośredniej pracy z ekspertami zajmującymi się teoretycznymi i praktycznymi aspektami rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży. […]