7 maja, 2022

Model wsparcia

Zakończyliśmy prace nad Modelem wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. Rozpoczynamy działania związane z pilotażowym wdrożeniem opracowanego Modelu. Przyjęte założenia oddziaływania wsparcia obejmą: bezpośrednią pracę z młodzieżą, oddziaływania […]
14 kwietnia, 2022

Korzyści z udziału w Programie Wsparcia

Dla Uczestników projektu zostało przygotowane wysokiej jakości wsparcie merytoryczne w postaci bezpośredniej pracy z ekspertami zajmującymi się teoretycznymi i praktycznymi aspektami rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży. […]
30 marca, 2022

Raport z analizy desk research

Zespół Naukowy Projektu opracował Raport z analizy desk research na temat dotychczasowych badań dotyczących rozwijania zdolności oraz osiągnięć szkolnych i akademickich. Analiza ta, przy równoczesnym uwzględnieniu […]