30 marca, 2022

Raport z analizy desk research

Zespół Naukowy Projektu opracował Raport z analizy desk research na temat dotychczasowych badań dotyczących rozwijania zdolności oraz osiągnięć szkolnych i akademickich. Analiza ta, przy równoczesnym uwzględnieniu […]
21 marca, 2022

Zespół Naukowy Projektu

Zespół Naukowy Projektu jest odpowiedzialny za konceptualizację badań, opracowanie oraz wdrożenie konkretnych działań umożliwiających rozwijanie uzdolnień w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, jak również umiejętności podstawowych […]