20 marca, 2023

Spotkania z nauczycielami

Ruszyły zajęcia grupowe z nauczycielami szkół biorących udział w Programie Wsparcia talentON. „Jak kształtować dobrą współpracę między środowiskiem szkolnym a rodzinnym dla wzmocnienia potencjału uczniów zdolnych” […]
13 marca, 2023

Warsztaty z rodzicami

Za nami pierwsze spotkania grupowe z rodzicami uczniów biorących udział w Programie Wsparcia talentON. Zarówno w Warszawie, jak i w Lublinie zorganizowaliśmy warsztaty, których tematem było […]
18 grudnia, 2022

Indywidualne wsparcie mentoringowe

Wraz z warsztatami grupowymi rozpoczęły się indywidualne zajęcia mentoringowe, w czasie których uczestnicy Programu Wsparcia talentON pracują nad przygotowaniem rozwiązania interdyscyplinarnego problemu. Każdy z uczniów, pod […]