7 grudnia, 2022

Warsztaty grupowe

Rozpoczeliśmy zajęcia grupowe – wykłady, ćwiczenia i warsztaty – dla uczniów z województwa lubelskiego i mazowieckiego, biorących udział w Programie Wsparcia talentON. Zajęcia odbywają się w […]
10 listopada, 2022

Wyniki rekrutacji uczniów do Programu @talentON

Publikujemy listę uczniów, którzy wezmą udział w Programie Wsparcia @talentON. Zespół Naukowy Projektu ocenił przesłane kwestionariusze Aplikacji APC i zdecydował, że uczestnikami Programu będą: Województwo lubelskie […]
11 października, 2022

II. etap rekrutacji do Programu @talentON

Trwa II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON, w czasie którego wybierzemy uczniów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu szkoły, które zgłosiły chęć udziału […]