14 września, 2022

Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty

Z dumą informujemy, że Program talentON został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w I. etapie rekrutacji […]
5 września, 2022

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do Programu Wsparcia

W odpowiedzi na napływającej prośby przedłużamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 28 września 2022 r. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych […]
27 lipca, 2022

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem Program talentON. Naszym wspólnym celem jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym […]