Udział w Programie

Program talentON jest pilotażowym działaniem, realizowanym w Lublinie oraz Warszawie


Udział w pilotażowym Programie weźmie 40 uczniów:

  • 10 uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego,
  • 10 uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego,
  • 10 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego,
  • 10 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Środowisko, w którym funkcjonują osoby zdolne, ma istotne znaczenie dla ich wszechstronnego rozwoju. Dlatego opracowany przez naszych ekspertów Model Wsparcia zakłada przeprowadzenie wybranych zajęć grupowych z nauczycielami oraz rodzicami uzdolnionych uczniów, zakwalifikowanych do Programu.

Dwuetapowa rekrutacja uczestników Programu:

  • I etap: rekrutacja szkół

    Bazując na obiektywnych kryteriach wyłonimy maksymalnie 5 szkół podstawowych z województwa lubelskiego, maksymalnie 5 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego i maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

  • II etap: rekrutacja uczniów szkół wyłonionych na I. etapie

  • Wykorzystując specjalistyczne narzędzia służące pomiarowi zdolności i uzdolnień, wyłonimy: 10 uczniów ze szkół podstawowych z województwa lubelskiego, 10 uczniów ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego i 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.


 

 

Dokumenty rekrutacyjne - I. etap

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie talentON