Jestem nauczycielką/nauczycielem

Codziennie wspieranie osób utalentowanych jest kluczowe dla ich wszechstronnego rozwoju oraz doskonalenia talentów. Dlatego też nauczycieli pracujących z osobami zdolnymi wyposażymy w niezbędną wiedzę. Z zajęć z ekspertami zajmującymi się m.in. badaniami naukowymi z zakresu inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności czy osiągnięć uczniów zdolnych dowiesz się w jaki sposób wykorzystać oddziaływanie wychowawcze, aby:
                   
 • rozwijać umiejętności motywowania wśród uczniów,
 • kształtować umiejętności automotywacji, stawiania celów czy wyznaczania priorytetów u uczniów,
 • rozwijać umiejętności związane z samodyscypliną wśród uczniów,
 • przeprowadzić trening motywacji,
 • rozwijać kompetencje miękkie,
 • kształtować odporność psychiczną wśród uczniów,
 • zachęcić do podejmowania wyzwań, ryzyka,
 • nauczyć radzenia sobie z porażką i wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów,
 • wspierać u uczniów pewność siebie, opartą na samoakceptacji,
 • rozwinąć umiejętności koncentracji na danym zadaniu,
 • kształtować poczucie wpływu na sytuację oraz radzić sobie ze stresem i emocjami.