Cel główny projektu


Celem projektu talentON jest opracowanie i wdrożenie Modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Spożytkowanie wiedzy humanistycznej dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne zastosowanie jej osiągnięć, pozwoli wykorzystać zaplecze naukowe w codziennym kształceniu i wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez współpracę środowiska akademickiego ze szkołami w zakresie opracowania i wdrożenia konkretnych działań, umożliwiających rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.