Nasz Zespół

Kierownik Naukowy Projektu

Opiekun Naukowy Zespołu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN


Neurochirurg, były kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN) i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Niemieckiego Towarzystwa Neurochirurgów, jak również członek honorowy Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii. Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Były wiceprezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS). Członek Światowej Akademii Neurochirurgicznej. W latach 2011-2018 był prezesem Oddziału PAN w Lublinie, obecnie jest wiceprezesem Oddziału. Autor ponad 200 publikacji. Laureat nagród I stopnia Ministra Zdrowia, medalu Gloria Medicinae i Komandorii Orderu Św. Sylwestra. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 

prof. dr hab. Andrzej Sękowski


Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Komitetu Psychologii PAN. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Jako stypendysta Fundacji: Kościuszkowskiej, Humboldta oraz Fulbrighta podejmował działania naukowe w zagranicznych ośrodkach (m.in. na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium). Odbył staże w wielu zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech i Hiszpanii. Jest autorem około 300 publikacji i współautorem adaptacji Inwentarza Motywacji Osiągnięć LMI oraz Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych. Publikuje w międzynarodowych czasopismach, m.in. Science, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Personality, Psychology and Aging. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zespół Naukowy Projektu