Nasz Zespół

Kierownik Naukowy Projektu

Opiekun Naukowy Zespołu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN


Neurochirurg, były kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN) i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Niemieckiego Towarzystwa Neurochirurgów, jak również członek honorowy Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii. Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Były wiceprezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS). Członek Światowej Akademii Neurochirurgicznej. W latach 2011-2018 był prezesem Oddziału PAN w Lublinie, obecnie jest wiceprezesem Oddziału. Autor ponad 200 publikacji. Laureat nagród I stopnia Ministra Zdrowia, medalu Gloria Medicinae i Komandorii Orderu Św. Sylwestra. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 

prof. dr hab. Andrzej Sękowski


Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Komitetu Psychologii PAN. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zasiada w Radzie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Jako stypendysta Fundacji: Kościuszkowskiej, Humboldta oraz Fulbrighta podejmował działania naukowe w zagranicznych ośrodkach (m.in. na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium). Odbył staże w wielu zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech i Hiszpanii. Jest autorem około 300 publikacji i współautorem adaptacji Inwentarza Motywacji Osiągnięć LMI oraz Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych. Publikuje w międzynarodowych czasopismach, m.in. Science, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Personality, Psychology and Aging. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zespół Naukowy Projektu

dr Tomasz Knopik


Jestem psychologiem i filozofem oraz specjalistą w zakresie diagnozy i wspomagania rozwoju dzieci wybitnie zdolnych. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Jestem autorem lub współautorem 4 narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na identyfikację zasobów uczniów z ponadprzeciętnym potencjałem intelektualnym (Kotwice mojej kariery, PREiS, Skala Poczucia Autonomii, Kompleksowa Ocena Wspierania Uczniów Zdolnych). Stworzyłem Lubelskie Laboratorium Talentów - sieć współpracy nauczycieli i specjalistów ukierunkowaną na wspomaganie zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych. Jestem ekspertem IBE, MEiN i ORE, gdzie zajmuje się m.in. edukacją włączającą. Jestem autorem ponad 50 publikacji dotyczących psychopedagogiki zdolności, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży. Motto mojej aktywności zawodowej: „Nikt nie rodzi się utalentowany. Talent to odpowiedź zdolnego człowieka na stymulujące otoczenie”.

dr Martyna Płudowska


Jestem psychologiem i socjologiem, pracuję w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuję się psychologicznymi aspektami rozwoju osób zdolnych, kreatywnością, a także znaczeniem przemian społecznych i ekonomicznych dla funkcjonowania psychicznego i dobrostanu człowieka. W wolnym czasie chętnie czytam biografie i reportaże, bardzo lubię długie spacery.

dr Agnieszka Żmuda


Jestem psychologiem, pracuję w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z poznawczą motywacją człowieka oraz kształtowaniem postaw rodzicielskich młodych matek i ojców. Ponadto prowadzę procesy coachingowe oraz szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji miękkich. Lubię czas spędzany z rodziną, wspólne podróże oraz pracę w ogrodzie.

mgr Piotr Szymczak


Jestem psychologiem ze specjalnością praktyczną z psychologii klinicznej i osobowości. Na co dzień łączę pracę naukowo-badawczą z praktyką psychologiczną. Obecnie większą część mojej pracy stanowi praca naukowo-badawcza (w ramach Szkoły Doktorskiej UKSW w Warszawie) z obszaru cyberpsychologii (zachowania w mediach społecznościowych) oraz psychologii osobowości (mroczne cechy osobowości). Dodatkowo, jako psycholog-praktyk, pracuję także jako psycholog przedszkolny oraz prowadzę mentoring dla młodzieży i indywidualne konsultacje psychologiczne. Prywatnie interesuję się m.in. podróżami, kawą i sportem. piotrszymczakpsycholog.com