O przygotowaniach rozwiązania problemu, o Programie talentON oraz planach na przyszłość [E06]

6. odcinek, a zarazem ostatni z serii podcastów, w którym Katarzyna Sitarz - uczennica III LO w Lublinie - opowiada o inspiracji oraz pracy nad przygotowaniem zwycięskiego rozwiązania problemu interdyscyplinarnego, o tym, jak ocenia Program talentON oraz o swoich planach na przyszłość. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński.
Skrócony opis podcastu: znajduje się tu [LINK]

O środowisku społeczno-przyrodniczym oczami uczniów zdolnych oraz wykorzystaniu multimediów w procesie edukacji [E05]

5. odcinek z serii podcastów, w którym dr Marcin Klimski opowiada o zagadnieniu środowiska społeczno-przyrodniczego oczami uczniów zdolnych, kształtowaniu odpowiedniej relacji człowieka do środowiska, o wykorzystaniu multimediów w procesie edukacji oraz o refleksjach po pilotażowym wdrożeniu Modelu wsparcia. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński.
Skrócony opis podcastu: znajduje się tu [LINK]

O akrasi, prokrastynacji oraz pracy ze zdolną młodzieżą [E04]

4. odcinek z serii podcastów, w którym dr Agnieszka Klimska opowiada o zjawiskach, które mogą wpłynąć na naszą przyszłość: akrasi [akrazji] i prokrastynacji, jak również o cechach osób zdolnych, o uczestnikach Programu talentON, o warsztatach i mentoringu oraz o przyszłości pracy z uzdolnioną młodzieżą. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński.
Skrócony opis podcastu: znajduje się tu [LINK]

O Modelu Wsparcia i pracy z uczestnikami Programu talentON [E03]

3. odcinek z serii podcastów, w którym dr Tomasz Knopik opowiada o Modelu wsparcia osób uzdolnionych społecznie i humanistycznie, o zrealizowanych zajęciach grupowych i mentoringowych, działaniach z młodzieżą oraz o możliwości zastosowania narzędzi wypracowanych w ramach Programu talentON w praktyce szkolnej i pracy z uczniami uzdolnionymi. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński.
Skrócony opis podcastu: znajduje się tu [LINK]

O wsparciu młodzieży uzdolnionej w środowisku rodzinnym i szkolnym [E02]

2. odcinek z serii podcastów, w którym dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak opowiada o badaniach naukowych dotyczących wsparcia młodzieży uzdolnionej w środowisku rodzinnym i szkolnym. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński

O Programie [E01]

1. odcinek z serii podcastów, w którym dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak opowiada o głównych założeniach Programu Wsparcia talentON. Rozmowę przeprowadził redaktor Marcin Superczyński

Materiały (podcasty) dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/529081/2021/2022, kwota dofinansowania 1 274 053,00 zł, całkowita wartość projektu: 1 274 053,00 zł.