Jestem uczennicą/uczniem

Udział w 9-miesięcznym Programie wsparcia, w ramach którego odbywać się będą spotkania, warsztaty i treningi służące rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
  • zarządzania własnymi talentami,
  • rozpoznawania, zarządzania i wykorzystywania emocji w działaniu,
  • kreatywności,
  • planowania ścieżki rozwoju,
  • efektywnych metod uczenia się,
  • motywacji,
  • wystąpień publicznych i ekspozycji społecznej,
  • budowania odporności psychicznej,
  • wykorzystywania swojego potencjału z pożytkiem dla siebie i innych,
  • współpracy i efektywnej komunikacji.
Jako uczestnik Programu otrzymasz zadanie opracowania rozwiązania wylosowanego problemu o charakterze interdyscyplinarnym. Zaproponowane przez Ciebie działanie powinno mieć charakter projektu, zaś w jego przygotowaniu wesprze Cię mentor, który w czasie indywidualnych spotkań udzieli Ci niezbędnego wsparcia. Poprzez poznanie metodyki oraz praktyczne zastosowanie metod naukowych, zwiększysz swoje kompetencje badawcze oraz umiejętności w zakresie dostrzegania, definiowania i rozwiązywania złożonych, wieloaspektowych problemów. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami.