5 września, 2022

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do Programu Wsparcia

W odpowiedzi na napływającej prośby przedłużamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 28 września 2022 r. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych […]
27 lipca, 2022

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem Program talentON. Naszym wspólnym celem jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym […]
30 czerwca, 2022

Rekrutacja szkół do Programu Wsparcia

Rozpoczynamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego do złożenia formularza zgłoszeniowego szkoły. Rekrutacja szkół […]